Kurser & föredrag

Johan, som har skrivit Öppna myndigheten, håller regelbundet kurser, workshops och föreläsningar om bokens innehåll på egen hand, eller i samarbete med kollegor. Vi anpassar innehållet efter era behov och önskemål.

Exempel på tidigare föredrag:

Informationsförvaltning: ett nytt kompetensområde som kräver samarbete över över professions- och organisationsgränser

Registratorsrollen – en 500-årig balansgång mellan öppenhet och säkerhet

Kan vi mäta öppenhet? Så kan offentlighetsprincipen analyseras och brytas ner i mätbara indikatorer. 

Sveriges öppnaste myndighet: granskning av Sveriges 290 kommuner i samarbete med Undervaka.

Kontakta Johan via johan[snabela]oppnamyndigheten.se för mer information.

Postad i